Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 02.08.2017.
MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
INFORMACIJA KOJA SE ODNOSI NA PROBLEMATIKU FUNKCIONISANJA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BPK GORAŽDE

Zbog nemogućnosti sazivanja i sprječavanja održavanja sjednica Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Goražde, od dana 23.04.2017 do 27.07.2017.godine JU Centar za socijalni rad, faktički, nije imala organ upravljanja. Zaključkom Vlade BPK-a Goražde broj 03-05-729/17 od 22.05.2017.godine, Vlada  je zadužila  Ministarstvo da raspiše javni oglas za predsjednika i članove Upravnog odbora JU Centra za socijalni rad Goražde. Istog dana,rješenjem broj: 03-05-730-1/17 Vlada je imenovala privremeni Upravni odbor ove javne ustanove.  Ministarstvo dana 27.05.2017. godine raspisuje javni oglas, a nakon provedene procedure pristigle su svega tri prijave, što nije dovoljan broj kandidata za dalji nastavak procedure u skladu sa zakonom. Vlada BPK Goražde je svojim zaključkom broj: 03-05-1041/17 od 06.07.2017.godine proglasila neuspješnim provedeni javni oglas te zadužila Ministarstvo da obnovi javni oglas.

U međuvremenu, predsjednik privremenog Upravnog odbora Semir Hodžić, dana 04.07.2017. godine, podnosi neopozivu ostavku na funkciju predsjednika Upravnog odbora iz razloga kako je naveo “lične prirode i nemogućnosti da se u potpunosti posveti obavljanju ove dužnosti“. Shodno tome, Vlada je svojim rješenjem broj:03-05-1041-1/17 od 06.07.2017.godine razriješila predsjednika privremenog Upravnog odbora Semira Hodžića, te donijela rješenje broj:03-05-1041-2/17 od 06.07.2017. o imenovanju Samira Imamovića za novog predsjednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad.

U skladu s predmetnim imenovanjom i nadležnostima Upravnog odbora, novi predsjednik Upravnog odbora u dogovoru s direktorom JU Centar za socijalni rad pokušao je sazvati i organizovati konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora zakazanu za 11.07.2017.godine a ista nije održana kako je naveo predsjednik Upravnog odbora u informaciji od 12.07.2017.godine pod brojem: 08-05-1242-2/17 koja je dostavljena resornom Ministarstvu i Vladi, zbog „opstrukcije i odbijanja da se ista održi od strane direktora javne ustanove te prisustva trećih lica.“ Predsjednik Upravnog odbora u dostavljenoj informaciji navodi da su određena udruženja kao i ratoborni pojedinci bili naručeni s ciljem da psovkama, prijetnjama i uvredama izvrše pritisak i opstruiraju rad članova Upravnog odbora, odnosno da se zakazana konstituirajuća sjednica Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad ne održi. Predsjednik Upravnog odbora ističe da je istog dana nastavljeno kontinuirano i namjerno zastrašivanje, verbalni napadi i prijetnje upućene predsjedniku i članovima Upravnog odbora nakon što je pokušao nastaviti s radom te je zaključio da je bilo nemoguće nastaviti bilo kakav dijalog. Predsjednik Upravnog odbora je istakao da je više puta tražio od direktora da usaglase dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice Upravnog odbora, što je direktor odbijao.

Direktor je ovakvim svojim postupcima izazvao opšti haos u ustanovi i pripremio teren da se opet ne može održati sjednica Upravnog odbora. Kao potvrdu ove tvrdnje, predsjednik Upravnog odbora navodi i pismeno upozorenje uposlenika ove ustanove koje je imalo za cilj izvršiti dodatni pritisak na Upravni odbor. Iz pismenog upozorenja kojeg su Vladi BPK Goražde dostavili i potpisali svi uposlenici JU Centra za socijalni rad BPK Goražde od dana 12.07.2017.godine između ostalog navodi se da: „zaposlenici jednoglasno podržavaju direktora javne ustanove te da niko od zaposlenika neće prihvatiti funkciju vršioca dužnosti direktora ukoliko dođe do smjene aktuelnog direktora, te da će ukoliko to bude potrebno formirati sindikat radnika i krenuti u generalni štrajk.“

Usljed svih ovih dešavanja,dana 17.07.2017.godine predsjednik Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Samir Imamović podnosi neopozivu ostavku zbog problema kojima je bio izložen u obnašanju dužnosti predsjednika Upravnog odbora, što je druga ostavka predsjednika Upravnog odbora u posljednja dva mjeseca.

U dopisu koji je direktor JU Centra za socijalni rad dostavio na ruke kantonalnog premijera, resornog Ministarstva i kantonalnog Pravobranilaštva zaprimljenog 11.07.2017. navodi se da je predsjednik privremenog Upravnog odbora zakazao vanrednu sjednicu 11.07.2017.godine i da je cilj zakazivanja sjednice, prema njegovim nezvaničnim informacijama, bilo donošenje odluke o njegovom razrješenju s pozicije direktora ove javne ustanove. Direktor u svom dopisu navodi da zakazivanje sjednice nije bilo u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog odbora i takođe naglašava da nije bio ispunjen nijedan uslov za njegovo razrješenje, te u slučaju da se donese odluka Upravnog odbora o njegovom razrješenju da će direktor biti prinuđen da svoja prava iz radnog odnosa ostvari putem nadležnog suda.

Ministarstvo je na temelju predmetnog dopisa od strane direktora aktom broj: 08-35-1238-1/17 od 18.07.2017 zatražilo od direktora da dostavi sve raspoložive materijalne dokaze koji mogu potvrditi njegove navode, kao i da dostavi informaciju o broju održanih sjednica Upravnog odbora od njegovog imenovanja za direktora, te razlozima neodržavanja sjednica ukoliko iste nisu održane. U odgovoru od strane direktora nisu dostavljeni nikakvi materijalni dokazi  o pokušaju njegovog razrješenja, a dostavljena su dva zapisnika sa sjednica Upravnog odbora održanih u februaru i martu 2017.godine.

Resorno ministarstvo je konstatovalo da je u Centru za socijalni rad došlo do situacije nefunkcionisanja organa upravljanja ove javne ustanove, blokade rada, te nemogućnosti kontrole i ocjene rada direktora, čime je dovedeno u pitanje zakonito funkcionisanje ove javne ustanove. Stoga je Ministarstvo uputilo Vladi kantona informaciju broj:08-35-1242-4/17 tražeći da se u što kraćem roku iznađe rješenje za novonastalu situaciju, a sve u cilju funkcionisanja Upravnog odbora i osiguravanja da javna ustanova obavlja zadatke koji su joj dodijeljeni u skladu sa zakonom.

Vlada kantona na prijedlog resornog ministarstva imenuje nove članove Upravnog odbora na sjednici održanoj 27.07.2017.godine i donosi odluku o razrješenju s dužnosti direktora Elvira Praša. Obzirom da se situacija i dalje usložnjava, stvara se osjećaj nesigurnosti među članovima Upravnog odbora, zaposlenicima, zaposlenicima resornog Ministarstva i same Vlade. Pokušajem uvođenja sistema samouprave, gdje se dolazi u situaciju da direktor sa  uposlenicima odbija bilo kakvu vrstu saradnje sa organima vlasti, obmanjivanjem javnosti, mijenjanjem svakodnevnih iskaza datih u medijima bez bilo kakvih materijalnih dokaza, direktor i dalje nastavlja opstrukciju rada i bilo koju vrstu kontrole, dok istovremeno, održava sastanke sa direktorima određenih privrednih i sigurnosnih kompanija  iz Goražda, umjesto da rješava probleme u Centru za socijalni rad. U cilju rasvjetljavanja čitave situacije resorno ministarstvo je dana 31.07.2017.godine aktom broj:08-49-1341/17, a poslije razješenja direktora, tražilo da se HITNO dostave sljedeći podaci:

1. Kompletna konkursna procedura za izbor i imenovanje direktora Prašo Elvira;
2. Sve odluke (putni nalozi) Upravnog odbora kojima se direktoru odobrava putovanje u Tursku i Njemačku, te koliko je dana odsustvovao s posla;
3. Presude nadležnog suda za uposlenike, vezano za starateljstvo i šta je Elvir Prašo uradio po tom pitanju;
4. Lista korisnika koji su dobili pakete, kriteriji za podjelu, ko je donator tih paketa, da li je službeno vozilo korišteno za tu namjenu i ako jeste, ko je odobrio korištenje službenog vozila ( misli se na pakete koje je direktor pominjao u medijima);
5. Listu projekata koje je direktor kandidovao i implementirao u svom dosadašnjem mandatu, iznos novčanih sredstava i od koga su dobijena ta sredstva, te u koje su svrhe utrošena.

Resorno Ministarstvo je dobilo odgovor od zaposlenika Centra Jasminka Pleha da će informacije biti dostavljene u zakonskom roku od 15 dana, tretirajući Ministarstvo kao stranku u postupku, a ne kao nadležni organ nadzora rada Centra za socijalni rad.

Obzirom da je direktor u svojim izjavama imao prigovor na neusvajanje Izvještaja o radu Centra za socijalni rad i optužio resornu ministricu da je napustila skupštinsko zasjedanje u momentu glasanja za neusvajanje Izvještaja Centra za socijalni rad, obavještavamo i javnost i direktora da ministri NE glasaju na sjednicama Skupštine, niti mogu uticati na zastupnike prilikom glasanja i rada Skupštine.

Resorno Ministarstvo koristi priliku da se zahvali novinarskim ekipama JP RTV Goražde na njihovoj promptnoj reakciji, brzini izvještavanja i zalaganju da javnosti pruži informacije, a posebno želimo pohvaliti glavnu urednicu Elviru Aganović i njen angažman u dešavanjima vezanim za Centar za socijalni rad. Izuzetno nam je drago da je RTV BPK uvrstilo u svoju programsku šemu i sjednice upravnih odbora javnih ustanova i institucija u BPK- a Goražde, što će sigurno doprinijeti transparentnijem i tačnijem informisanju građanstva BPK- a Goražde.

MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE BPK GORAŽDE

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.