Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 04.10.2017.
MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Održan sastanak s predstavnicama Udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distorofije

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabira Bešlija danas je održala sastanak s predstavnicama Udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde.

Na sastanku je razgovarano o pitanjima od interesa za ovo udruženje, među kojima je i preliminarni tekst Federalnog zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama lica sa invaliditetom čije usvajanje bi se u značajnoj mjeri unaprijedilo rad pomenutih udruženja i doprinijelo njihovom institucionalnom jačanju, s krajnjim ciljem poboljšanja statusa i položaja osoba sa invaliditetom.

S predstavnicima Udruženja oboljelih od cerebralne paralize, na čijem čelu je Mirsada Ćulov, razgovarano je i o podršci u smislu ostvarivanja prava na ortopedska pomagala koja se ostvaruju preko Zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i drugim pitanjima od značaja za članove udruženja.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.