Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 15.10.2019.
U povodu 15. oktobra Međunarodnog dana bijelog štapa
Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde u posjeti Udruženju slijepih i slabovidnih osoba

Povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Eniz Halilović, danas je posjetio Udruženje slijepih i slabovidnih osoba BPK Goražde.

Prilikom susreta sa članovima ovog udruženja razgovarao je o problematici s kojom se susreću, a kako je naglašeno, podrška ministarstva u njihovom radu i djelovanju, kao i u dosadašnjem periodu neće izostati.

Međunarodni dan bijelog štapa se obilježava svakog 15.oktobra od 1964. godine, kada je Lyndon Johnson, tadašnji predsjednik SAD-a, taj dan proglasio Danom bijelog štapa, sa ciljem podizanja svijesti građana o potrebama slijepih i slabovidnih osoba, kao i obavezi društvene zajednice u cjelini prema njima.

Inicijativa za korištenje bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu pokrenuta je još 1930. godine, ali tek nakon Drugog svjetskog rata počinje se primjenjivati kao pomagalo za kretanje slijepih osoba.Stvaranjem pretpostavki i uslova za socijalno uključivanje i afirmaciju u društvene i političke tokove slijepih i slabovidnih osoba dovest će do poboljšanja kvaliteta njihovog života, kao i kvaliteta života njihovih porodica.
Diskriminacija slijepih i slabovidnih osoba u pogledu obrazovanja, zapošljavanja ili ostvarivanja prava na ortopedska pomagala se rješava usaglašavanjem zakonskih i podzakonskih akata sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom te UN preporukama koje je dobila Bosna i Hercegovina.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.