Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 24.10.2019.
Održan sastanak sa dijaliznim pacijentima
Prezentirane aktivnosti u vezi uspostave dijaliznog centra pri JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde

 

Sastanak sa dijaliznim pacijentima, kojem su prisustvovali ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Eniz Halilović i direktorica JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde Nermina Kamenica, održala je danas premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća.

Cilj sastanka je informisanje dijaliznih pacijenata o poduzetim aktivnostima vezanim za uspostavu Dijaliznog centra pri JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde, a kako je istaknuto, u toku je izrada Idejnog projekta za dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju prostora za potrebe uspostave dijaliznog centra te Projekta medicinske tehnologije kao i Projekta medicinske i nemedicinske opreme. Kada je riječ o kadrovima potrebnim za rad u dijaliznom centru, naglašeno je da bi uskoro medicinsko osoblje trebalo biti upućeno na edukaciju.

Ovom prilikom, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović prezentirao je iskustva iz Dijaliznog centra Doma zdravlja u Bugojnu koji je otvoren početkom ove godine, kojeg je posjetio početkom ovog mjeseca zajedno sa direktoricom JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde, a koja se mogu primijeniti u realizaciji ovog projekta.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.