Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 25.10.2019.
Upriličena posjeta JU „Dom zdravlja“ Prača
Razgovarano o problematici s kojom se susreće ova javna ustanova

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović obišli su danas JU „Dom zdravlja Prača“.

Na sastanku sa direktorom JU „Dom zdravlja“ Prača Medom Žigovićem, kojem je prisustvovao i načelnik općine Pale u FBiH Asim Zec te predstavnik Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Alen Pašović, razgovarano je o problematici s kojom se susreće ova javna ustanova.

Između ostalog, istaknut je problem nedostatka medicinskog kadra s akcentom na posjetu ljekara specijalista. Takođe, razgovarano je i o nedostatku neophodne opreme te problemima zagrijavanja zgrade JU „Dom zdravlja“ Prača. Poblem zagrijavanja, kako je naglašeno. riješio bi se zagrijavanjem na bio masu, a ujedno stvorile bi se i pretpostavke za uštedu.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.