Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 08.11.2019.
Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i u narednom periodu podržavat će rad Resursne sobe u BPK Goražde
U skladu sa potpisanim Protokolom o saradnji, Ministarstvo u 2019.godini ispoštovalo preuzete obaveze

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u prethodnom periodu je, kako ističe ministar Eniz Halilović, podržavalo rad Resursne sobe, u skladu sa Protokolom o saradnji o otvaranju Resursne sobe/Centar za rani rast i razvoj.

Pored Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, potpisinici protokola su i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde te SOS Kinderdorf International, Dječija sela BiH.

S ciljem otvaranja Resursne sobe za rani rast i razvoj i provođenje programa koji su namijenjeni djeci sa poteškoćama u razvoju, te djeci i porodicama iz marginaliziranih grupa, ministarstva su finansijski podržala ovaj projekat u iznosima od po 15.000 KM.

U skladu sa potpisanim protokolom i sa Strategijom razvoja BPK Goražde za period 2016-2020.godine, kao i ukazanom potrebom za Resursnom sobom u BPK Goražde, Ministarstvo za socijalnu politiku zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, podržalo je rad Resursne sobe u tekućoj godini, te obećalo podršku i u 2020.godini.

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.