Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 20.01.2020.
S ciljem osiguranja visokog nivoa zdravstvene zaštite osiguranika s područja BPK Goražde
Od danas, građani BPK Goražde ponovo mogu obavljati medicinsku dijagnostiku u Poliklinici „Eurofarm Centar“, podružnica Goražde

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Salem Halilović i direktor Poliklinike „Eurofarm Centar“ Kenan Kekić  potpisali su danas Ugovor o pružanju usluga vanbolničke CT dijagnostike –kompjuterizirana tomografija,  za potrebe pacijena s područja našeg kantona.

Vrijednost ugovora koji je potpisan na period  od godinu dana je 165.000 KM.

Pacijentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bit će obezbijeđena adekvatnija zdravstvena zaštita u pogledu korištenja savremene dijagnostičke opreme, kvalitete i dostupnosti pregleda u zdravstvenoj ustanovi, a kako je istaknuto, stvorit će se i uštede u Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde smanjenim odlaskom pacijenata u druge zdravstvne ustanove van područja BPK Goražde, što predstavlja dodatni teret ali i opterećenje za teško oboljele pacijente.

„Radi se o nastaku dobre saradnje koju smo imali i u prošloj godini.  Prošlogodišnji ugovor je istekao u mjesecu oktobru 2019.godine i u tom periodu građani BPK Goražde su morali odlaziti u druge kliničke centre kako bi obavili medicinsku dijagnostiku. Nakon potpisanog ugovora, pacijenti s područja našeg kantona će imati usluge medicinske dijagnostike ponovo u Goraždu“- istaknuo je direktor Zavoda Zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Salem Halilović.

Kao bitna prednost potpisanog ugovora je smanjeno vrijeme čekanja za obavljanje potrebne  dijagnostike s obzirom da je ugovorom predviđen rok za snimanje CT-a u hitnim slučajevima odmah, a za ostale osiguranike u roku od dva dana od dana prijema uputnice sa odobrenjem.

Usluge za osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde pružat će se u prostorijama „Eurofarm Centar“, podružnica Goražde.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.