Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 20.01.2020.
Sastanak sa predstavnicima povratničke populacije u opštinu Novo Goražde
Razgovarano o problematici i pravima ove populacije

Na inicijativu predstavnika  povratničke populacije u opštinu Novo Goražde,  danas je u zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održan sastanak kojem su pored  premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuće i ministra za socijalnu politiku , zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniza Halilovića, prisustvovali i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Salem Halilović, direktor Kantonalne administrativne službe PIO/MIO Esad Čengić te direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo.

Uzimajući u obzir činjenicu da je najviše povratničkih porodica u opštini Novo Goražde, na sastanku je razgovarano o problematici s kojom se susreću te  pravima koja ove porodice mogu ostvarivati i na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.