Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 08.06.2021.
Iz Skupštine BPK Goražde
Održana sjednica Komisije za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine BPK Goražde

Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 16. redovnoj sjednici, održanoj jučer, razmatrala je materijale za 17. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatran je Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK Goražde i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-31.12.2020.godine, na koje Komisija nije imala primjedbi te svojim zaključkom predlaže Skupštini da o njima vodi raspravu. Također, razmatran je i Godišnji izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.-31.12.2020. godinu, te Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JZU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu, na koje Komisija nije imala primjedbi, ali je donijela zaključak kojim se traži od od Vlade i Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da poduzme opširnije korake na rješavanju ispravnosti vode čije je onečišćenje uzrokovano nerješenom deponijom smeća u Šišetima.

Na sjednici je razmatran Izvještaj o radu JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ i Izvještaj o  izvršenju Finansijskog plana  JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2020. godinu.

Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine BPK Goražde, nakon razmatranja nije imala primjedbi na Informaciju o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19).

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.