Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 01.07.2021.
Press konferencija ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Još uvijek postoji dobra volja Vlade BPK Goražde da se nađe najbolji način za potpisivanje novog Kolektivnog ugovora sa Sindikatom zdravstva

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde Eniz Halilović smatra da nisu ispunjeni svi zakonski preduslovi za formiranje Mirovnog vijeća, niti su iscrpljeni pregovori između Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Pregovaračkog tima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,  iako ovaj sindikat tvrdi suprotno.

On je na današnjoj press konferenciji iznio stav Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja je nakon razmatranja ponovnog zahtjeva Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o formiranju Mirovnog vijeća u potpunosti ostala pri tome da još nisu ispunjeni svi potrebni zakonski  uslovi za njegovo formiranje.

Prema njegovim riječima, Pregovarački tim Vlade nije nikad u pisanoj formi dobio zahtjeve ovog sindikata, u periodu potpisivanja prvog protokola u roku od 45 dana i nakon toga, u periodu od 15 dana kada je tekao novi rok za potpisivanje Kolektivnog ugovora. Kad je riječ o zahtjevima Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iz 2019. godine ti pregovori su zbog pandemije koronavirusa prekinuti i započeti novi, a dokaz tome kako tvrdi ministar, je potpisivanje novog Protokola o pregovorima u trajanju od 45 dana.

„U ovom periodu nismo pregovarali sa doktorima medicine, jer je taj sinikat izgubio  reperezentativnost. Mi pregovaramo sada samo sa Nezavisnim strukovnim sindikatom  radnika u zdravstvu,  a obaveza je drugog, odnosno većinskog Sindikata da u svoje zahtjeve uključi i manji Sindikat po članu 138. Zakona o radu, stav 5 o postupku pregovaranja radi zaključivanja Kolektivnog ugovora, koji propisuje obavezu reprezentativnog sindikata da sarađuje sa drugim sindikatom sa manjim brojem članova radi izražavanja interesa i zaposlenih koji su učlanjeni u taj Sindikat“-kaže ministar Halilović.

Izražavajući žaljenje što je došlo do prekida pregovora, ministar je još jednom ponovio stav Vlade da nisu iscprljeni svi zakonski uslovi za sklapanje Kolektivnog ugovora te pozvao predstavnike Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da nastave pregovore  kako bi se što skorije došlo do zajedničkog rješenja i usaglasio tekst novog Kolektivnog ugovora.

„ Uposlenima u zdravstvu dugujemo veliku zahvalnost za požrtvovanost i napore koje su učinili i čine u borbi sa panedmijom COVID-a 19 i ne želimo da nam dolazak nekog novog vala pandemije bude izgovor na nepostizanje dogovora. Mi smo čvrsto opredijeljeni da ih podržimo u borbi za bolji status, ali kako bismo to mogli učiniti onda moramo znati i u pismenoj formi, između ostaloga, dobiti njihove zahtjeve te u konačnici razmotriti sve finansijske mogućnosti kako bismo udovoljili njihovim zahtjevima. Sigurno još uvijek postoji dobra volja Vlade BPK, prije svega Vlade a i Zavoda zdravstvenoog osiguranja, da se nađe najbolji način za potpisivanje ovog Kolektivnog ugovora – ističe ministar zdravstva Eniz Halilović.

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.