Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 03.06.2022.
Press konferencija premijerke BPK Goražde i ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Novi Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom BPK proširuje obim socijalnih prava i povećava porodiljske naknade na 1000 KM

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović upriličili su danas press konferenciju na kojoj su dali detaljna pojašnjenja u vezi Nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je na prijedlog Vlade BPK Goražde na posljednjoj sjednici utvrdila i Skupština BPK Goražde te uputila u proceduru javnih rasprava, koje će se u roku od 30 dana održati u sve tri lokalne zajednice u sastavu Kantona.

Kako je istaknuto na press konferenciji, svjesni činjenice da je segment socijalne zaštite veoma osjetljivo pitanje koje je nephodno kvalitetno urediti, razlozi za donošenje novog zakona sadržani su u potrebi daljeg razvoja i unaprjeđenja socijalnih prava građana ovog kantona, s akcentom  na poboljšanju demografske slike, odnosno povećanju nataliteta u Bosansko-podrinjskom kantona Goražde. Uvažavajući sve inicijative, u tom kontekstu, novim zakonskim rješenjima u dijelu zaštite porodice sa djecom te zaštite materinstva, predložena su značajna povećanja novčanih naknada i novčanih pomoći te proširen dosadašnji obim prava prevashodno porodilja, kako onih u radnom odnosu tako i onih koje to nisu.

„Obim dosadašnjih prava ovim zakonskim rješenjem uopšte nije umanjen već je umnogome proširen, posebno kada je u pitanju zaštita djece, korisnika socijalne zaštite. Također, predviđeno je i povećanje porodiljskih naknada, posebno za porodilje koje nisu u radnom odnosu sa dosadašnjih 149,50 KM na iznos prosječne plaće u Federaciji BiH što trenutno iznosi 1.000 KM, a obuhvaćene pravom će biti i porodilje koje su u radnom odnosu a čija primanja su manja od prosječne plate isplaćene u FBiH, što znači da će se iz budžeta BPK Goražde isplaćivati ta razlika“-na press konferenciji kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Kada je riječ o ostvarivanju socijalnih prava, putem javnih rasprava će se razmotriti i odredba u zakonu koja se odnosi na posjedovanje motornog vozila koja može biti limitirajući faktor pri ostvarivanju prava, a u kojoj se navodi da se prava ne mogu ostvariti ukoliko osoba posjeduje motorno vozilo mlađe od sedam godina.

Kako je dodala premijerka, iako je naš kanton i do sada izdvajao velika finansijska sredstva za socijalna davanja, ukoliko dođe do usvajanja ovog zakonskog rješnja, neophodna su  dodatna finansijska sredstva, ali finansiranje prava nije upitno.

„Nema dileme kada je riječ o finansiranju ovih prava iz razloga što je ova vlada već tri godine pravila uštede unutar budžeta BPK Goražde i samim tim stvorila pretpostavke da na kraju mandata ponudi ovakav jedan zakon. I do sada se jako puno izdvajalo za socijalne kategorije , pogotovo imajući u vidu činjenicu da je BPK Goražde jedini kanton u FBiH u kojem se izdvaja naknada za svako treće, četvrto i peto dijete i samo  po tom osnovu iz budžeta u 2021. godini izdvojena su finansijska sredstva u iznosu većem od 1.500.000 KM. Također, kao što je i najavljeno za 2023.godinu, implementacijom Zakona o raspodjeli javnih prihoda naš kanton trebao bi dobiti  dodatno više od  2.000.000KM što će svakako biti dovoljno da bi se implementirale ove naknade, iz razloga što mi već izdvajamo više od šest miliona KM po raznim osnovama“- kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Ovom prilikom, premijerka i ministar izrazili su zadovoljstvo što je ovaj nacrt Zakona dobio jednoglasnu podršku svih prisutnih zastupnika na sjednici Skupštine BPK Goražde koji će dati priliku građanima da se o njemu izjasne, kako bi u konačnici dobili jedan dobar zakon koji će u budućnosti umnogome proširiti obim socijalnih prava.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.