Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 20.06.2022.
Predstavnici JU Centra za socijalni rad BPK-a Goražde posjetili štićenike smještene u JU Zavod za zaštitu mentalno-invalidnih lica Pazarić
Razgovarano o stanju zdravlja štićenika i unaprjeđenju saradnje između ustanova socijalne zaštite

Predstavnici JU Centra za socijalni rad BPK-a Goražde, zajedno sa direktoricom Mevlidom Jašarević – Hodžić, dana 17.06.2022. godine, posjetili  su štićenike koji su smješteni u JU Zavod za zaštitu mentalno-invalidnih lica Pazarić i naselje Ramići koje je dio Zavoda Pazarić, s ciljem da se informišu o stanju zdravlja svojih štićenika i unaprjeđenja saradnje između ustanova socijalne zaštite.

U Zavodu Pazarić borave 22 štićenika koji su smješteni posredstvom JU Centar za socijalni rad Goražde iz kategorije najranjivijih i najosjetljivijih članova društva, a to su djeca i omladina sa smetnjama u razvoju koji nisu sposobni da se brinu o sebi.

” Prilikom posjete, razgovarano je sa predstavnicima Zavoda o radu ustanove, sa korisnicima usluga o uslovima u kojima borave, kao i sa zaposlenicima, koji se svakodnevno brinu o stanju korisnika, ishrani i higijeni, psihofizičkom stanju i dobrom raspoloženju korisnika. S aspekta poslovanja, došlo je do poboljšanja u dijelu plaćanja smještaja, tj. izmirena su dugovanja za smještaj štićenika, a tekuće obaveze se blagovremeno uplaćuju, a sve to zahvaljujući zalaganju Vlade BPK-a Goražde i premijerke Aide Obuće” – izjavila je direktorica Mediha Jašarević-Hodžić.

Razgovaralo se i o aktivnostima za naredni period, s ciljem unaprjeđenja već postojeće saradnje sa ovom ustanovom socijalne zaštite, a između ostalog, jednom broju štićenika pod neposrednim starateljstvom Organa starateljstva, stručni saradnici Centra, koji su staratelji ovih lica, uručili su poklone kao znak posebne brige i pažnje.

” Kako bi naši štićenici kvalitetno provodili slobodno vrijeme i razvijali međusobne odnose sa srodnicima, dogovorene su posjete predstavnika Zavoda i štićenika Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, prilikom kojih je planirano druženje štićenika sa srodnicima. Dugoročno posmatrano, razvoj bliskih odnosa štićenika  sa srodnicima, rezultirat će deinstitucionalizacijom smještaja i povratak štićenika u porodicu i zajednicu kao najhumaniji oblik zbrinjavanja najranjivije kategorije”- riječi su direktorice Mevlide Jašaravić-Hodžić.

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.