Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 01.07.2022.
Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Prijedlog Zakona o socijalnoj zaštiti BPK ubrzo na sjednici Vlade

Ministarstvo za zdravstvo, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde , u sve tri lokalne zajednice provelo je javne rasprave o  Nacrtu  Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom BPK  Goražde, kojim se previđa uvođenje porodiljskih naknada u iznosu od 1.000 KM.

Resorni ministar Eniz Halilović podsjeća da je Nacrt Zakona usvojen na posljednjoj sjednici kantonalnog paralmenta  te da je ministarstvo zaduženo da javne rasprave provede u roku od 30 dana.

„Zadovoljni smo odzivom i interesovanjem građana za ovaj propis i trenutno se razmatarju sve primjedbe i sugestije koje su iznesene a koje će ministarstvo analizirati i sve ono što je opravdano i realno, prihvatiti. U konačnici  ćemo vrlo brzo Prijedlog Zakona uputiti prema Vladi, a nakon što ga ona usvoji  odmah će biti upućen u skpštinsku proceduru, već za narednu sjednicu kako bi i naše porodilje mogle ostvarivati ovo pravo“ – kazao je on.

Resorni ministar ocjenjuje da, u odnosu na druge kantone,  BPK Goražde dugi niz godina ima prilično dobar Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom koji ovim kategorijama garantuje određena prava. Ali, napominje  da je upravo uvođenje naknade porodiljama u iznosu 1000 KM bio osnovni motiv da se krene u proceduru donošenja novog zakona…

„ Po uzoru na neke druge kantone iskazala se potreba i interesovanje javnosti ali i izvršne i zakonodavne vlasti, da i nezaposlene porodilje u našem kantonu dobiju naknadu u iznosu od 1000 KM. Takođe, porodilje u radnom odnosu koje imaju manju platu od 1000 KM, namirit će se ta razlika tako da će i one imati naknadu od 1000 KM godinu dana, a jedan od uslova je da imaju prebivalište na području kantona minimum godinu dana“ – precizirao je Halilović.

Iako je Nacrtom Zakona o socijalnoj zaštiti uz ostalo tretirano i pravo na dječiji doplatak u iznosu od 29 KM, ministar Halilović ističe kako je  dobra vijest da će korisnici ubuduće po ovom osnovu imati veći iznos koji će se isplaćivati sa nivoa Federacije…

„ Drago nam je što je Vlada FBiH, odnosno oba doma federalnog parlamenta, usvojili zakon kojim dječiji doplatak prelazi na Federaciju koja će snositi te troškove i on se povećava te će umjesto 29 iznositi 103 KM  i bit će jedinstven na području cijele FBiH, tako da ćemo sredstva koja smo kao kanton davali u ove svrhe, usmjeriti za majke porodilje“ – istakao je ministar za zadravstvo, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica BPK Goražde.

www.bpkg.gov.ba/www.rtv.bpk.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.