Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 05.07.2022.
JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde
Prezentacija projekta „Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva“

Predstavnici JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde prisustvovali su prezentaciji projekta „Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva“, koja je održana u prostorijama Općine Foča u FBiH, u organizaciji LIR Civilno društvo (LIR CD) Banjaluka, zajedno sa organizacijom Arbeiter Samariter Bund (ASB SEE).

Prema riječima direktorice Centra za socijalni rad BPK-a Goražde Medihe Jašarević-Hodžić, na sastanku je prezentovan model podrške porodici i djeci koji se nalaze u životnim krizama i problemima, gdje se uz prisustvo i vođenje vanjskog koordinatora porodica usmjerava na iznalaženje rješenja kroz oslanjanje na vlastite snage, kao i u domenu socijalne zaštite.

U okviru istog projekta. planirano je i implementiranje aktivnosti Porodične grupne konferencije.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.