Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 28.07.2022.
Najavljene aktivnosti po pitanju realizacije projekta rekonstrukcije objekta ove javne ustanove

Prilikom susreta sa menadžmentom ove javne ustanove za čije finansiranje Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izdvaja značajna finansijska sredstva, premijerka BPK Goražde Aida Obuća razgovarala je o poboljšanju uslova smještajnih kapaciteta kako bi se stvorile pretpostavke za što bolje uslove  za smještaj štićenika.

S tim u vezi, ovom prilikom najavila je realizaciju jednog značajnog projekta koji će ići u pravcu adaptacije zgrade u kojoj su smješteni štićenici, a koji će se realizovati uz podršku kompanije „Emka-Bosnia“ d.d. Goražde, koja pored toga što zapošljava veliki broj radnika predstavlja i jednu društveno – odgovornu kompaniju na prostoru našeg kantona.

„ Naime,  prilikom zvanične posjete firmi „Emka-Bosnia“ d.d. Goražde, od vlasnika sam upoznata da su oni već obišli ovu javnu ustanovu te dali obećanje da će za realizaciju ovog značajnog projekta pružiti finansijsku pomoć. Nadam se da ćemo rekonstrukcijom kako unutrašnjosti, tako i vanjskog dijela objekta dobiti jedan ljepši,  a i  kvalitentiji ambijent koji će našim našim korisnicima omogućiti ugodniji boravak u ovoj javnoj ustanovi“-naglasila je premijerka Aida Obuća.

Dodala je da je Vlada BPK Goražde i u prethodnom periodu provodila niz aktivnosti kako bi osigurala neophodne uslove za rad koji bi usluge u  JU“ Dom za stara i iznemogla lica BPK Goražde“ podigao na jedan veći nivo, između ostalog, kroz iznalaženje mogućnosti za povećanje broja uposlenika, odnosno njegovateljica.

Prema riječima direktora JU „Dom za stara i iznemogla lica BPK Goražde“ Anesa Begovića, realizacija projekta je veoma značajna s obzirom da se objekat u kojem je trenutno smješteno 47 štićenika koristi još od 2007.godine, ali se uz redovno održavanje nastoji pružiti ugodan boravak štićenicima koji koriste usluge boravka.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.