Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 06.12.2022.
JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde
Uz finansijsku podršku Vlade BPK i posredstvom HO „Merhamet“ obezbijeđeni minimalni uslovi za život dvije romske porodice

Obzirom na veome specifičnu socio – ekonomsku situaciju u kojoj žive porodice nacionalne manjine, u proteklom periodu su sve relevantne institucije s područja našeg Kantona, kao i nevladin sektor aktivno uključeni u proces stvaranja boljeg života i njihovu integraciju kroz: identifikaciju i procjenu potreba svih članova porodica, rješavanje stambenog pitanja, regulisanje zdravstvene, socijalne zaštite, savjetodavni rad sa djecom i roditeljima radi uključivanja djece u sistem obrazovanja, kao i rad sa radno sposobnim članovima u cilju njihove motivacije  za posao.

JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde poseban akcenat u radu stavlja na rad s  porodicama sa djecom i njihovo obrazovanje, a nakon izrade plana aktivnosti, kako bi djeca nesmetano mogla pohađati obrazovni sistem, neophodno im je obezbijediti bar minimalne uslove, što podrazumijeva i nabavku mašina za pranje veša.

Na prijedlog Centra, novčana sredstva za mašine, obezbijedila je Vlada BPK-a Goražde, posredstvom HO „Merhamet“ iz Goražda.

Realizacija naprijed navedenog izvršena je dana 05.12.2022. godine, kada su i kupljene dvije mašine i uručene porodicama, prema naprijed utvrđenom planu.

” Posebnu zahvalnost dugujemo premijerki Aidi Obući i Vladi BPK-a Goražde, koja je i ovoga puta udovoljila našoj molbi i pokazala spremnost da pruži podršku najranjivijim kategorijama, što potvrđuje da se samo zajedničkim multisektorskim djelovanjem unapređuje socijalni status manjinskih grupa u društvu, smanjuje njihova socijalna isključenost, jačaju njihovi kapaciteti i isti osposobljavaju za aktivno učešće u društvenom sistemu” kazala je tim povodom direktorica JU Centar za socijalni rad Mediha Jašarević – Hodžić .

                                               .

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.