Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 08.12.2022.
Dvodnevna konferencija o temi „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv femicida i nasilja u porodici“
Informacije o stanju u oblasti nasilja u porodici prezentirali i predstavnici Koordinacionog tijela iz našeg kantona

Dana 06. i 07. decembra 2022. godine u Sarajevu je u organizaciji Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine održana dvodnevna konferencija o temi  „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv femicida i nasilja u porodici“.

Cilj konferencije je jačanje saradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici, kao i implementacija odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13) s posebnim akcentom na članove 37. i 39. Zakona, a koji se odnose na uspostavu koordinacionih tijela, izradu programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, te primjenu protokola o saradnji u ovoj oblasti.

U okviru konferencije održan je panel o temi: „Femicid-prevencija kroz multidisciplinarni pristup“, također prezentirane su informacije o stanju u oblasti nasilja u porodici iz svih deset kantona Federacije BiH, koje su prezentirali predstavnici kantonalnih koordinacionih tijela s fokusom na programe mjera, realizirane aktivnosti, statističke podatke, saradnju institucija, preventivni rad i plan aktivnosti za 2023. godinu.

Konferencija je bila prilika da se razmijene iskustva dobre prakse, ali i identificiraju problemi u praksi i provedbi zakona.

Konferencija je organizirana u okviru implementacije projekta Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“ koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ faza II, koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

MINISTAR

SENAD ČELJO, dipl.pravnik
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439;
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: senad.celjo@bpkg.gov.ba
www.ms.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.