Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 29.12.2022.
Na 5.redovnoj sjednici Vlade BPK Goražde
Usvojena Lista esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 5.redovnoj sjednici razmatrala je i nije imala primjedbi na Finansijski plan i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2023.godinu koji su upućeni Skupštini BPK Goražde na usvajanje. Saglasnost Vlade dobio je i Program rada ove službe za 2023.godinu.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice usvojila Odluku o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u BPK Goražde te prihvatila Izvještaja komisije za stavljanje i skidanje lijekova na Listu lijekova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s prijedlogom Ai B liste lijekova. Kako je istaknuto, nakon duže procedure okončan je postupak sastavljanja ove liste na kojoj se nalazi i osam ( 8 ) novih lijekova.

Nakon davanja saglasnosti na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2022.godinu, Vlada je ovoj ustanovi odobrila i isplatu novčanih sredstava u iznosu od 26.000 KM, s ciljem poboljšanja materijalnog statusa uposlenika.

Usvojene su i odluke o odobravanju projekata javnih zdravstvenih ustanova s područja BPK-a Goražde koje su aplicirale na Javni poziv resornog Ministarstva za finansiranje/sufinansiranje Projekata podrške zdravstvenom sektoru kroz specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika. Po osnovu ovog projekta, Kantonalnoj bolnici odobreno je 70.000 KM a Domu zdravlja „dr.Isak Samokovlija“ Goražde 30. 000 KM.

 Takođe, usvojena je Odluka o finansiranju/sufinansiranju rada i projekata udruženja osoba sa invalititetom i nevladinih neprofitnih organizacija iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite iz sredstava Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda- Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2022,godinu. Sredstva u ukupnom iznosu od 30.000 KM dobilo je 8 udruženja.

ESENCIJALNA B LISTA LIJEKOVA 2021

ESENCIJALNA A LISTA LIJEKOVA 2021

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.