Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 17.01.2023.
Premijer BPK Goražde i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Potpisani ugovori o sufinansiranju projekata podrške zdravstvu kroz specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edin Ćulov  i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Senad Čeljo potpisali su danas s menadžmentom JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde i JU  Dom zdravlja „Isak Samokovilja“ u Goraždu ugovore o korištenju i namjenskom utrošku sredstava za sufinansiranje projekata podrške zdravstvu kroz specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika.

Za sufinansiranje specijalizacija doktora medicine iz budžeta BPK Goražde za 2022.godinu izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 100.000 KM. Iznos od 70.000 KM odobren je JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde, dok je iznos od 30.000 KM odobren  JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ Goražde.

Prema riječima resornog ministra, a kao što je najavljeno i u ekspozeu premijera prilikom imenovanja Vlade BPK Goražde, u narednom periodu u fokusu razvoja kapaciteta zdravstvenog sistema na području našeg kantona bit će, između ostalog, ulaganje u usavršavanje postojećeg medicinskog kadra.

„Vlada BPK Goražde će sistemski podržavati ovakav vid usavršavanja postojećeg kadra ljekara, a u narednom periodu planiramo podržavati kontinuirano i edukaciju postojećih specijalista. Ovakav vid podrške  već nekoliko godina je u primjeni i počinje da daje rezultate, tako da već u mjesecu martu 2022.godine očekujemo povratak tri doktora specijalizanta, jednog pedijatra u JU „Dom zdravlja“ Goražde te pedijatra i urologa  u JU „Kantonalna bolnica“ Goražde. Također , intezivno nastojimo poboljšati  njihove uslove rada kao i  materijalni položaj, tako da se nadamo da ćemo potpisivanjem novog kolektivnog ugovora i to pitanje uspjeti riješiti“-kazao je ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Senad Čeljo nakon potpisivanja ugovora.

S obzirom da JU „Kantonalna bolnica“ Goražde već duži vremenski period ukazuje na problem nedostatka ljekara specijalista, ovakav vid podrške Vlade BPK Goražde od velikog je značaja, ističe  v.d. direktor Fuad Rovčanin.

„ JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde trenutno ima sedam specijalizanata, a intencija je da se u narednom periodu raspiše konkurs za nedostajući kadar, kao što je specijalista  neurologije. Jako je važno ulagati u kadar kako bi građani ovog kantona imali kvalitetne zdravstvene usluge u našim zdravstvenim ustanovama“-naglašava Rovčanin.

Za JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ u Goraždu ova  podrška je izuzetno značajna iz razloga što je ova ustanova, donedavno, troškove specijalizacije doktora finansirala sama u potpunosti.

„U 2022.godini praktično prvi put smo dobili sredstva za realizaciju projekta, a potpisivanjem ovog ugovora ta sredstva  značajno su povećana.  U finansijskom smislu za JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ u Goraždu predstavlja jedno rasterećenje kako bismo zadržali postojeći kadar. Trenutno je na specijalizaciji pet specijalizanata, a u narednom periodu u planu je specijalizacija nedostajućeg kadra kao što je oblast  neuropsihijatrije“-kazao je direktor Edin Čengić.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.