Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 14.02.2023.
MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Planirano više od 4.000.000 KM za projekat izgradnje novog objekta JU Dom za stara i iznemogla lica u Goraždu

U okviru projekta CEB II koji implementira Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica planirano je više od 4.000.000KM za projekat izgradnje novog objekta JU Dom za stara i iznemogla lica u Goraždu. Prema riječima ministra za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Senada Čelja, neophodno je ispuniti određene uslove za implementaciju ovog projekta, koji se prije svega odnose na plaćanje rente, obezbjeđenje dozvola za gradnju, rušenje postojećih objekata  kao i iznalaženju mogućnosti za  privremeni  smještaj štićenika koji koriste usluge doma. 

Rok do kojeg bi se trebali ispuniti ovi uslovi je  do kraja februara 2023.godine,  i u tom periodu Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo će nastojati da otkloni prepreke kako bi se ovaj projekat realizvao na području našeg kantona, koji je aktualiziran još u prethodnoj godini.  

 „Nakon donošenja odluke o odobravanju sredstava od strane Vlade BPK Goražde, prema informacijama s kojim raspolažem, danas su uplaćena sredstva na ime obaveza za rentu u iznosu od od 27.041 KM. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline će pristupiti izdavanju odobrenja za građenje kao i odobrenja za rušenje objekata, ali realizacija neće započeti  sve  dok federalno ministarstvo kao nosilac projekta ne odabere izvođača za gradnju novih objekata. Rok je do 28.februara 2023.godine i ja sam optimističan da ćemo sve aktivnosti s naše strane završiti u ostavljenom roku, ako ne i ranije“-kazao je ministar Čeljo. 

Jedan od uslova je i smještaj korisnika doma u procesu rušenja, odnosno građenju novog objekta.  

„S obzirom da se radi o dvije zgrade koje nisu konstruktivno povezane, moglo bi se fazno ruširi i graditi. Dakle, prvo bi se rušila upravna zgrada koja ima mali broj korisnika, tako da bi se kompletan proces smještaja i njege štićenika mogao odvijati u starom objektu koji je veći kapacitetom“-naglasio je ministar. 

Druga opcija koja je prema njegovom mišljenju  prihvatljivija i optimalnija je preseljenje korisnika u neki alternativni objekat koji bi u ovoj fazi korisnicima pružio adekvatne uslove za boravak. Jedan od tih  objekata mogao bi biti i objekat Đačkog doma  u Goraždu, koji bi uz određenu adaptaciju mogao poslužiti za ove namjene. 

„Ulaganjem određenog iznosa finansijskih sredstava u objekat čiji je vlasnik Grad Goražde imali bismo riješeno pitanje smještaja svih korisnika JU „Dom za stara i iznemogla lica u periodu rušenja i gradnje novih objekata doma i mislim da bi se dosta brže odvijala gradnja kako bi smo dobili nove objekte staračkog doma u Goraždu“-dodao je ministar Čeljo.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.