Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 08.03.2023.
Pokrenute aktivnosti u vezi buduće saradnje JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde sa Općom bolnicom “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Bosansko-Podrinjskog Kantona Goražde Senad Čeljo, posjetio je Opću bolnicu “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu, gdje je s menadžmentom ove zdravstvene ustanove i direktorom Ismetom Gavrankapetanovićem razgovarao o mogućnostima buduće saradnje sa našm JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde, u smislu pružanja zdravstvene zaštite pacijenata  van našeg kantona te kadrovskoj podršci.

Prema riječima ministra Čelja, za ovaj vid saradnje postoji razumjevanje a u narednim danimma će se pokrenuti proceduralne aktivnosti kako bi se ta saradnja i konkretizirala.  Prilikom susreta iskazane su potrebe goraždanske  bolnice u smislu  nedostajućeg  ljekarskog kadra, te predloženo  da se zbog toga pacijenti kojima se ne može pružiti zdravstvena zaštita u našem kantonu upućuju u Opću bolnicu. Također,  iskazan je  interes za povremeni angažman ljekara specijalista  iz Opće bolnice kako bi sa svojim kolegama JZU „Kantonalna bolnica“Goražde,  podigli nivo zdravstvene zaštite u našem kantonu.

„Dogovoreno je  da pošaljemo jedno pismo namjere u kojem će biti iskazane kadrovske potrebe JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde   a nakon toga bi smo zajednički nastojali da uz nabavku neophodne opreme i angažman nedostajućeg ljekarskog kadra poboljšamo  zdravstvene  usluge naših pacijenata. Poznato je da su već neki ljekari iz  Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš povremeno imali angažman u JZU „Kantonalna bolnica“Goražde  a naša želja je tu saradnju ponovo obnoviti sve u korist pacijenata koji bi adekvatne usluge mogli dobiti u našem kantonu, a ukoliko se ukaže potreba   za treći nivo zdravstvne zaštite i ono što Opća bolnica ne može pružiti svakako tu je Klinički centar Univerziteta Sarajevo čiji suosnivač je BPK Goražde“-naglasio je ministar Čeljo.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.