Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 13.03.2014.
BUBREZI ZA ŽIVOT- SVJETSKI DAN BUBREGA (WKD)
Jedna od deset osoba u BiH pogođena nekim stepenom oštećenja bubrega

svjetski-dan-bubrega1

Svjetski dan bubrega- 13. mart obilježiće milijuni ljudi u više od 150 zemalja širom svijeta.

Za ovaj dan, svake godine medicinske zajednice, pacijenti i javnost udružuju snage kako bi se podigla svijest o zdravlju bubrega i potrebi da se poboljša trenutna stopa doniranja organa, te spriječe hronične bubrežne bolesti.

Ove godine posebno, Svjetski dan bubrega će obratiti pažnju na hronične bolesti bubrega i starost stanovništva.

U Bosni i Hercegovini suočeni smo sa sve većom prisutnošću hronične bolesti bubrega. Statistički podaci su alarmantni – gotovo jedna od deset osoba su pogođeni nekim stepenom oštećenja bubrega. Hronična bolest bubrega napreduje sa starijom dobi. Za one čija je bubrežna bolest terminalna, ogromni troškovi zdravstvene zaštite u vezi sa dugoročnom dijalizom su neodrživi. Dalje, tu ostaje i nezadovoljen zahtjev za transplantaciju bubrega.

Na Samitu UN-a o nezaraznim bolestima 2011.godine, prepoznala se magnituda tereta hroničnih bolesti u svijetu i kao rezultat toga, Evropski parlament je usvojio Rezoluciju o prevenciji i kontroli nezaraznih bolesti. Bubrežne bolesti su svrstane uz današnje „tihe ubice“ kao što su bolesti srca, dijabetes i hipertenzija. Nažalost, dosta ovih bolesti je uzrokovano faktorima rizika koje je moguće izbjeći, odnosno upotrebom duhana, nedostatkom fizičke aktivnosti, pretilosti i nezdravom ishranom.

Istina o nezaraznim bolestima je da one čine 80% budžeta zdravstva što ih čini najvećim teretom za ekonomiju i na kraju nas spriječava od postizanja punog potencijala Bosne i Hercegovine. Ono što nam sada očajnički treba je zajednička akcija da se zaustavi epidemija hroničnih bolesti. Zaključci Vijeća EU pozvali su na ovo, a mi smo u poziciji da odgovorimo pozivu.

Hronična bolest bubrega je smrtonosna i prisutna je u oko 10-20% u svjetskog stanovništva. U mnogim slučajevima će dovesti do posljednjeg stadija bolesti – faze termalne bubrežne bolesti, za koje je dijaliza uglavnom jedina dostupna terapija – ali drastično uvećava troškove zdravstvenog sistema. Razoran uticaj dijalize na kvalitet života osobe, te njegov ekonomski potencijal, ne smiju se potcijeniti.

I ove godine medicinske organizacije i organizacije pacijenata uključiće se u obilježavanje Svjetskog dana bubrega (WKD).

Ovo je prilika za razvoj akcije na nacionalnom nivou i inicijativu politike koja će smanjiti teret hronične bolesti bubrega u Bosni i Hercegovini. To uključuje između ostalog:

–          Bolje obrazovanje o prevenciji bolesti bubrega i nezaraznih bolesti u cjelini,

–          Poboljšanje ili promociju doniranja organa,

–          Uvođenje nacionalnih registara za bolesti bubrega,

–          Raspodjelu sredstava za programe obuke zdravstvenih radnika posvećene bubrežnoj bolesti,

–          Objavljivanje službene izjave koja podržava Svjetski dan bubrega.

Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.