Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 14.03.2014.
ANTIKORUPCIJSKA MREŽA U BIH ACCOUNT
Javna debata o prevenciji korupcije u zdravstvu

Copy-of-IMG_7349

U organizaciji Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT u Goraždu je danas održana javna debata o temi „Zdravstvo – prioriteti u prevenciji i borbi protiv korupcije“.

Cilj debate bio je otvaranje strukturnog dijaloga o današnjem stanju korupcije u zdravstvu, te neophodnosti prevencije i suzbijanja njenih štetnih posljedica na institucionalni, ekonomski i pravni sistem zemlje.

Uz predstavnke zdravstvenih ustanova i zdravstvene radnike, predstavnike lokalne vlasti i nevladinih organizacija, debati je prisustvovala i ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi BPK-a Goražde Nela Čarapić.

Na debati je bilo govora o sadašnjem stanju korupcije u zdravstvu na području BiH, a u kontekstu iznalaženja sistemskih rješenja zaštite prava pacijenata i digniteta ljekarske prakse, predstavljen je i Pravilnik o prevenciji i borbi protiv korupcije u svim zdravstvenim ustanovama u BiH koji je donesen u okviru Strategije za borbu protiv korupcije BiH 2009-2014.

Istaknuvši da resorno ministarstvo podržava sve aktivnosti na prevenciji i suzbijanju korupcije, resorna ministrica upoznala je učesnike debate da je ovo ministarstvo, u skladu sa pomenutom strategijom i Akcionim planom koje je usvojilo Vijeće ministara BiH, još ranije naložilo zdravstvenim ustanovama na području BPK-a Goražde da donesu Pravilnike o prevenciji i borbi protiv korupcije.

– U skladu sa ovom strategijom i Akcionim planom istaknuta je i obaveza zdravstvenih ustanova da pored donošenja pomenutih pravilnika imaju i obavezu periodičnog izvještavanja resornog ministarstva, kao i informisanje javnosti o efektima mjera iz pravilnika – kazala je ovom prilikom ministrica Nela Čarapić.

Antikorupcijska mreža ACCOUNT, kao nadnacionalna i nepolitička mreža udruženja, javnih institucija, medija, međunarodnih organizacija i pojedinaca, korupciju je prepoznala kao najvažniji društveni problem u BiH i ističe da borbu protiv nje treba započeti rušenjem mita o tome da je ona dio naše kulture i tradicije.

Aktivnosti Mreže usmjerene su na prevenciju i borbu protiv korupcije u javnim nabavkama, privredi, obrazovanju, pravosuđu i zdravstvu i realizuju se kroz pet sektorskih grupa koje djeluju unutar ove mreže.

Pomoć u organizaciji ovog događaja pružio je Savjet potrošača BPK-a Goražde, a moderatorica diskusije bila je Anica Ramić, direktorica Udruženja Stop Mobbing i predsjednica Radne grupe Zdravstvo mreže ACCOUNT.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.