Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 21.03.2014.
Svjetski dan posvećen osobama sa Daunovim sindromom

Daunov sindrom 1

Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom ustanovljen je 2006. godine, a 21. mart simbolično je izabran za taj dan jer je u osnovi te bolesti prisutnost 3 umjesto 2 hromozoma, na 21. hromozomskom paru.

Daunov sindrom je genetski poremećaj koji je dobio ime po doktoru Džon Lengdonu Daunu, koji ga je kao posebno stanje otkrio 1866. godine.

Hromozomske aberacije mogu biti uzročnik različitih kliničkih sindroma. Nastanak Daunovog sindroma najčešće je uzrokovan trizomijom dvadesetprvog hromozomskog para (95%), a znatno rijeđe ovaj sindrom se javlja kao posljedica nebalansirane translokacije (3-4%) ili u formi mozaicizma (1-2%).

U prenatalnom periodu, kombinacijom neinvazivnih testova identifikuju se trudnice kod kojih postoji povećana mogućnost za rađanje deteta sa Daunovim sindromom, da bi se daljim ispitivanjima (amniocentezom, biopsijom horionskih resica…) utvrdilo da li je došlo do hromozomskih aberacija u ćelijama ploda.

Najčešće se navodi da starost majke predstavlja uzročnik javljanja opisanih hromozomskih aberacija. Prema novijim istraživanjima, 20-30% dece sa Daunovim sindromom rađaju žene starije od 35 godina, što ne znači da i roditelji mlađe životne dobi ne mogu biti pod rizikom. Najveći rizik je povezan sa trudnicama koje imaju preko 45 godina.

Daunov sindrom utiče na normalan fizički razvoj djeteta i prouzrokuje blage poteškoće u učenju. To je stanje koje traje čitav život , a razvija se još dok je dijete u materici. Djeca koja su rođena sa Daunovim sindromom imaju više šansi za razvoj ostalih oboljenja od kojih su neka opasna po život.

Način na koji je dijete prihvaćeno u porodičnom krugu, pozitivno utiče na razvoj komunikacije, usvajanje dnevnih životnih vještina i uspješnije uklapanje u socijalno okruženje. Podrška šire društvene zajednice neophodna je kako bi se ovakvom djetetu omogućilo da socijalne interakcije ostvari i van porodičnog kruga.

Svaka ličnost djeteta je drugačija, pa je veoma važno ne stvarati stereotipe o osobama koje imaju Daunov sindrom. Ljudi koji imaju ovaj sindrom teže ka toploj, ljubaznoj, veseloj ličnosti, uprkos stalnim izmjenama na njihovim licima.

Svjetski dan posvećen osobama sa Daunovim sindromom, koji se obilježava na prvi dan proljeća, prilika je da se upozori na značajne poteškoće s kojima se još uvijek susreću osobe s Daunovim sindromom i njihovi roditelji.

Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.