Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 01.04.2014.
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POVRATNIKA U REPUBLIKU SRPSKU
Do donošenja federalnog zakona primjenjivaće se privremena rješenja

Copy-of-IMG_7693

Na proširenom sastanku u kabinetu premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je razmatrana implementacija skupštinske Odluke o ostvarivanju prava iz osnova socijalne, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite povratnika iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na područje entiteta Republika Srpska.

Sastanku na kojem je konkretno razgovarano o zdravstvenom osiguranju povratnika i problemima koji su se pojavili u implementaciji ove odluke, pored premijera Emira Frašta i sekretara Vlade Emira Sijerčića, prisustvovali su predstavnici resornih ministarstava, Poreske uprave i kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Smatrajući iznimno važnim rješavanje ovog pitanja te omogućavanje prava svim povratnicima na odabir zdravstvenih ustanova u kojima će se liječiti, učesnici ovog sastanka pronašli su privremeno rješenje da donošenja federalnog zakona.

„Skupština BPK Goražde 2011.godine donijela je odluku kojom se omogućava ovo zdravstveno osiguranje, međutim postojali su proceduralni razlozi a i zakoni zbog čega to do sada nije moglo da se obavlja i mi smo danas postigli kompromis kako da to uradimo. Smatramo da je ovaj dogovor jako bitan jer smo naročito u zadnje vrijeme imali veći broj povratnika koji su tražili da budu zdravstveno osigurani u našem kantonu. Sve ovo je  u cilju kompletne strategije Vlade da sva lica u BPK Goražde budu zdravstveno osigurana- kazao je nakon sastanka sekretar Vlade Emir Sijerčić.

On naglašava da je potrebno da Vlada BPK Goražde donese određene odluke i rješenja koja će biti urađena na jedan način koji će najmanje opterećivati povratnike, bez mnogo papirologije. Povratnici će, ističe sekretar Vlade, imati sva prava koja imaju i zdravstveni osiguranici iz BPK. Troškove za njihovo zdravstveno osiguranje snosit će Kanton, a sredstva će se obezbijediti iz Budžeta.

Predstavnici Vlade BPK Goražde smatraju da je to još jedan pozitivan iskorak u ovoj oblasti i da će cjelokupan posao biti završen za desetak dana. Ističu takođe da je ovo privremena odluka, jer je na nivou F BiH već u proceduri zakon koji reguliše ova pitanja, tako da će tim zakonom precizno biti regulisana ova materija.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.