Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
13.09.2017.
J A V N I P O Z I V za podnosenje prijava za ostvarivanje pomoci iz Programa odrzivog povratka
13.09.2017.
Obrazac prijave na Javni oglas za programe pomoci odrzivog povratka
13.09.2017.
PONISTENJE PONOVNOG JAVNOG OGLASA I PONOVNI JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i clanova Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Gorazde
12.09.2017.
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i clanova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
13.03.2017.
PONOVNI JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i clanova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Gorazde
22.02.2017.
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i clanova Upravnog odbora JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
29.10.2015.
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica
27.02.2015.
Javni poziv za prijavu na zdravstveno osiguranje
27.02.2015.
PRIJAVNI OBRAZAC_zdravstveno osiguranje
27.02.2015.
Odluka o raspisivanju Javnog poziva za zdravstveno osiguranje
Kontakt
MINISTRICA

DRŽAVNE I FEDERALNE INSTITUCIJE

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I AMBASADE

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.