Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
09.09.2020.
Obrazac prijave fizička lica
09.09.2020.
O D L U K A o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za ostvarivanje pomoći iz Programa podrške održivom povratku i brige o raseljenim licima...
09.09.2020.
J A V N I  P O Z I V  za podnošenje prijava za ostvarivanje pomoći iz Programa podrške održivom povratku i brige o raseljenim licima...
24.09.2019.
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
13.08.2019.
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
12.07.2019.
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde
20.06.2019.
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
05.04.2019.
Javni poziv za prijavu lica koja nisu zdravstveno osigurana ni po kojem drugom osnovu
05.04.2019.
Odluka o raspisivanju javnog poziva za lica koja nisu osiguranja ni po kom drugom osnovu
Kontakt
MINISTRICA

DRŽAVNE I FEDERALNE INSTITUCIJE

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I AMBASADE

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.