Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
04.04.2018.
O D L U K A o raspisivanju Javnog poziva za podnosenje prijava za ostvarivanje pomoci iz Programa odrzivog povratka
04.04.2018.
J A V N I P O Z I V za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru za...
04.04.2018.
O D L U K A  o raspisivanju Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru za...
19.02.2018.
Javni poziv za zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu za 2018.
19.02.2018.
Prijavni-obrazac-za-zdravstveno-osiguranje
13.10.2017.
J A V N I P O Z I V za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru za...
13.09.2017.
J A V N I P O Z I V za podnosenje prijava za ostvarivanje pomoci iz Programa odrzivog povratka
13.09.2017.
Obrazac prijave na Javni oglas za programe pomoci odrzivog povratka
13.09.2017.
PONISTENJE PONOVNOG JAVNOG OGLASA I PONOVNI JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i clanova Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Gorazde
12.09.2017.
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i clanova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.