Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
13.03.2017.
PONOVNI JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i clanova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Gorazde
22.02.2017.
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i clanova Upravnog odbora JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
29.10.2015.
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica
27.02.2015.
Javni poziv za prijavu na zdravstveno osiguranje
27.02.2015.
PRIJAVNI OBRAZAC_zdravstveno osiguranje
27.02.2015.
Odluka o raspisivanju Javnog poziva za zdravstveno osiguranje
16.01.2013.
Ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica Goražde
03.12.2012.
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne bolnice Goražde
03.12.2012.
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Doma za stara i iznemogla lica Goražde
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.