Priprema

Ključevi novih stanova u zgradama socijalnog stanovanja u Goraždu izgrađenim u okviru projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih...

JZU „Kantonalna bolnica Goražde“ danas je isporučen analogni mamografski RTG aparat čiju nabavku je sufinansirala Vlada BPK...

<a href=”http://www.bpkg.gov.ba/ocms/../media/images/2020/02/IMG_0629.jpg”><img class=”aligncenter size-large wp-image-83951” src=”http://www.bpkg.gov.ba/ocms/../media/images/2020/02/IMG_0629-620×358.jpg” alt=”” width=”620” height=”358” /></a> Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 3.vanrednoj sjednici,...