Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva: "NOVOSTI"
Na temelju Zakona o pravima lica koja se vraćaju iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u mjesta prijeratnog...
Datum: 01.08.2016.
Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko- podrinjskog kantona Goražde,  uz saglasnost Vlade...
Datum: 21.07.2016.
Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice...
Datum: 20.07.2016.
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo,...
Datum: 01.07.2016.
Delegacija BPK Goražde boravila je danas u Beogradu, u posjeti Dragi i Ljubici Dimić, roditeljima Dušanke Vujasić,...
Datum: 27.05.2016.
Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva i Svjetske banke u BiH danas su posjetili Bosansko- podrinjski kanton Goražde...
Datum: 24.05.2016.
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj 30.12.2015.godine usvojila je Zakon o pravima osoba koje se...
Datum: 12.05.2016.
Međunarodni dan sestrinstva, medicinske sestre i tehničari cijelog svijeta obilježavaju na dan 12. maj, u spomen...
Datum: 12.05.2016.
Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović održala je danas sastanak...
Datum: 06.05.2016.
Predstavnici privatne zdravstvene ustanove „Moja Klinika“ iz Sarajeva danas su u Skupštinskoj sali Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 27.04.2016.
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTRICA

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.