Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva: "NOVOSTI"
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 3.vanrednoj sjednici, održanoj danas, razmatrala je Zaključke Mirovnog vijeća u vezi...
Datum: 14.02.2020.
Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na  sjednici, održanoj 12. februara...
Datum: 13.02.2020.
U skladu sa Uredbom o načinu formiranja, sastavu, načinu rada i drugim pitanjima koja se odnose...
Datum: 03.02.2020.
Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u BPK Goražde za 5. februar najavio je generalni...
Datum: 31.01.2020.
Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Eniz Halilović...
Datum: 31.01.2020.
Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salem Halilović potpisao je danas ugovore sa direktorima zdravstvenih...
Datum: 27.01.2020.
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

MINISTRICA

SENAD ČELJO, dipl.pravnik
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439;
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: senad.celjo@bpkg.gov.ba
www.ms.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.