Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva: "NOVOSTI"
Premijerka BPK Goražde Aida Obuća i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz...
Datum: 14.02.2020.
Više od 170 učenika i volontera, u organizaciji Udruženja „Seka“  zaplesalo je u sportskoj dvorani “Mirsad...
Datum: 14.02.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 3.vanrednoj sjednici, održanoj danas, razmatrala je Zaključke Mirovnog vijeća u vezi...
Datum: 14.02.2020.
Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na  sjednici, održanoj 12. februara...
Datum: 13.02.2020.
U skladu sa Uredbom o načinu formiranja, sastavu, načinu rada i drugim pitanjima koja se odnose...
Datum: 03.02.2020.
Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u BPK Goražde za 5. februar najavio je generalni...
Datum: 31.01.2020.
Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Eniz Halilović...
Datum: 31.01.2020.
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTRICA

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.