Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva: "NOVOSTI"
O plaćanju duga Kantonalne bolnice Goražde po osnovu neuplaćenih doprinosa za plaće uposlenih u iznosu od...
Datum: 12.07.2012.
Nakon 3.redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice...
Datum: 04.07.2012.
Nakon J.U „Dom za stara i iznemogla lica“, novoimenovana ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica...
Datum: 28.06.2012.
Novoimenovana ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi BPK Goražde Branka Šekarić,...
Datum: 26.06.2012.
Potpisivanjem ugovora o prijenosu opreme i osnovnih sredstava koji su nabavljeni za tri Doma zdravlja na...
Datum: 07.06.2012.
Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Frašto i ministrica Azra Kuljuh potpisaće u petak, 25.maja 2012.godine u...
Datum: 23.05.2012.
Nakon posjete u januaru ove godine, predstavnici Univerziteta Mastriht iz Holandije danas su ponovo posjetili Bosansko-podrinjski...
Datum: 21.05.2012.
U okviru obilježavanja Evropske sedmice imunizacije, Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz podršku Ministarstva...
Datum: 26.04.2012.
Sa predstavnicama UNICEF-ovog Odjela za rani rast i razvoj djece premijer BPK Goražde Emir Frašto i...
Datum: 18.04.2012.
J.U.Centar za socijalni rad BPK-a Goražde danas je posjetila predsjednica Udruženja Mettmann- Goražde Edina Ušanović. Na...
Datum: 18.04.2012.
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

MINISTRICA

SENAD ČELJO, dipl.pravnik
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439;
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: senad.celjo@bpkg.gov.ba
www.ms.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.