Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva: "NOVOSTI"
Premijer BPK Goražde Emir Oković danas je predao motorno vozilo JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog...
Datum: 26.04.2017.
U skladu sa  odlukom  o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom...
Datum: 17.03.2017.
Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Damir Dučić danas je posjetio JU Zavod...
Datum: 09.03.2017.
Predstavnici  firmi „Veza d.o.o.“ i  „Računari d.o.o.“ boravili su danas u posjeti Bosansko-podrinjskom  kantonu Goražde, gdje...
Datum: 02.03.2017.
Granski kolektivni ugovor za oblast zdravstva u Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom i Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde potpisan je...
Datum: 15.02.2017.
Nakon što je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici dala saglasnost za zaključivanje Sporazuma/ Aneksa...
Datum: 06.02.2017.
Danas su, u poslijepodnevnim satima, nastavljeni pregovori između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Nezavisnog strukovnog sindikata...
Datum: 27.01.2017.
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

MINISTRICA

SENAD ČELJO, dipl.pravnik
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439;
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: senad.celjo@bpkg.gov.ba
www.ms.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.